REGULAMIN 1. Zdrowie
  1. Wszelkie dolegliwości zdrowotne, mające wpływ na praktykę należy zgłosić w formie pisemnego oświadczenia.
  2. W czasie zajęć należy przestrzegać zaleceń dotyczących problemów zdrowotnych, zapamiętać je oraz stosować się do nich przy każdym powtórzeniu ćwiczenia wymagającego dostosowania.
  3. Kobiety w czasie ciąży lub menstruacji powinny powiadomić o swoim samopoczuciu prowadzącego.
  4. W przypadku wystąpienia szczególnie niepokojących objawów w trakcie ćwiczeń (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle kręgosłupa, stawów i chorych miejsc), należy przerwać wykonywane ćwiczenie i zgłosić dolegliwość prowadzącemu.
  5. Wszelkie wątpliwości co do praktyki można wyjaśnić z prowadzącym w czasie wolnym przed lub po zajęciach.
  6. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie i zaostrzenie się schorzeń i chorób, na które cierpią uczestnicy.
  7. Ryzyko związane z możliwością powstawania urazów ponosi wyłącznie uczestnik zajęć.
 2. Zajęcia
  1. Program każdych zajęć stanowi całość. Uczestnicy realizują go dokładnie zgodnie z instrukcjami podawanymi przez prowadzącego. Wszelkie zmiany wprowadzone do programu zajęć powinny być realizowane tylko za zgodą prowadzącego.
  2. Nie ma możliwości wejścia na salę po rozpoczęciu zajęć, ani opuszczenia jej przed ich zakończeniem. Prosi się o punktualność na zajęciach.
  3. Nie należy rozpoczynać ćwiczeń po kilkugodzinnym pobycie w pełnym słońcu, po uczestniczeniu w innych formach pracy z ciałem (także po masażu i saunie), po spożyciu alkoholu.
  4. Do ćwiczeń należy przystępować minimum 3 godziny po dużym posiłku i 2 godziny po małym. W trakcie ćwiczeń nie należy pić.
  5. Ćwiczy się boso, w stroju zapewniającym swobodę ruchów.
  6. Należy zachować szczególną ostrożność przy ćwiczeniach w których może dojść do kolizji między uczestnikami.
  7. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
  8. Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefony komórkowe.
  9. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować salę odkładając używany sprzęt.
 3. Płatności
  1. Pierwsze zajęcia są płatne gotówka – koszt 1 złotych.
  2. Kolejne płatne jednorazowo albo w formie karnetu u prowadzącej zajęcia (przelew bankowy).
  3. Karnet obowiązuje na 4 kolejne wejścia (lub 8 przy karnecie 8 wejściowym
   2 razy w tygodniu).
  4. Nie zwraca się wpłaconych pieniędzy.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków nie zawinionych przez Prowadzącego zajęcia. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) uczestnicy mogą dokonać na koszt własny.
  2. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz maty pozostawione na sali. Kosztowności, pieniądze, dokumenty należy zabierać na salę ćwiczeń.
  3. Uczestnictwo we wszelkich formach zajęciach organizowanych przez instruktorkę Bożenę Loda-Fila, jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania powyższego regulaminu.
  4. Nieprzestrzeganie regulaminu może doprowadzić do braku zgody na uczestnictwo w zajęciach.
figure1

"kto ci powiedział, że wolno ci się przyzwyczajać? kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze? czy nikt ci nie powiedział, że nie będziesz nigdy w świecie czuł się jak
u siebie w domu"

Stanisław Barańczak

figure2

"Warto być uczciwym, ale nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto"

Władysław Bartoszewski

figure3

"Wasz czas jest ograniczony, więc nie marnujcie go,żyjąc cudzym życiem.
Nie wpadajcie w pułapkę dogmatów, żyjąc poglądami innych ludzi. Nie pozwólcie, żeby hałas cudzych opinii zagłuszył wasz własny wewnętrzny głos.
I najważniejsze - miejcie odwagę kierować się sercem i umysłem.

Steve Jobs


top