REGULAMIN 1. Zdrowie
  1. Wszelkie dolegliwości zdrowotne, mające wpływ na praktykę należy zgłosić w formie pisemnego oświadczenia do prowadzącej zajęcia.
  2. W czasie praktyki należy przestrzegać zaleceń dotyczących problemów zdrowotnych, zapamiętać je oraz stosować się do nich przy każdym powtórzeniu ćwiczenia wymagającego dostosowania.
  3. Kobiety w czasie ciąży lub menstruacji powinny powiadomić o swoim samopoczuciu prowadzącą zajęcia.
  4. W przypadku wystąpienia szczególnie niepokojących objawów w trakcie ćwiczeń (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle kręgosłupa, stawów i chorych miejsc), należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i zgłosić dolegliwości.
  5. Wszelki wątpliwości co do praktyki można wyjaśnić z prowadzącą w czasie wolnym przed lub po zajęciach.
  6. Prowadzący nie podnosi odpowiedzialności za uaktywnienie i zaostrzenie się schorzeń i chorób, na które cierpią uczestnicy.
  7. Ryzyko związane z możliwością powstania urazów ponosi wyłącznie uczestnik zajęć.
 2. Zajęcia
  1. Program każdych zajęć stanowi całość. Uczestnicy realizują go dokładnie z instukcjami podawanymi przez prowadzącą. Wszelki zmiany wprowadzone do programu zajęć powinny być realizowane tylko za zgodą prowadzącej zajęcia.
  2. Nie ma możliwości wejścia na salę po rozpoczęciu zajęć, ani opuszczania jej przed zakończeniem. Prosi się o punktualność na zajęciach ( należy być conajmniej 5 minut przed rozpoczęciem zajęć).
  3. Nie należy rozpoczynać zajęć po kilkugodzinnym pobycie w pełnym słońcu, po innych formach pracy z ciałem (także po masażu czy saunie), po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
  4. Do praktyki należ przystąpić conajmniej 3 godziny po obfitym posiłku i 2 godziny po małym. W trakcie zajęć nie należy pić (także wody).
  5. Praktykujemy boso, w stroju zapewniającym swobodę ruchów.
  6. Należy zachować szczególną ostrożność przy ćwiczeniach w których może dojść do kolizji między uczestnikami.
  7. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że nastąpi to na wyraźne polecenie prowadzącej.
  8. Przed wejście na salę należy wyłączyć telefony komórkowe.
  9. Po zakończeniu zajęć należ uporządkować salę odkładając używany sprzęt.
 3. Płatności
  1. Pierwsze zajęcia są niodpłatne.
  2. Kolejne płatne jednorazowo lub w formie karnetu u prowadzącej zajęcia.
  3. Karnet obowiązuje na 4 kolejne wejścia.
  4. Nie zwraca się wpłaconych pieniędzy.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Prowadząc nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczeęśliwych wypadków nie zawinionych przez prowadzącą. Ubezpieczenia od następstw nieszcęśliwych wypadków (NW) uczestnicy mogą dokonać na własny koszt.
  2. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz maty pozostawione na sali.
  3. Uczestnictwo we wszelkich formach zajęć organizowanych przez instruktorkę Bożenę Loda- Fila, jest jednocześnie zobowiązaniem do przestyrzegania powyższego regulaminu.
  4. Nieprzestrzeganie regulaminu może doprowadzić do braku zgody na uczestnictwo w zajęciach.
figure1

"kto ci powiedział, że wolno ci się przyzwyczajać? kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze? czy nikt ci nie powiedział, że nie będziesz nigdy w świecie czuł się jak
u siebie w domu"

Stanisław Barańczak

figure2

"Warto być uczciwym, ale nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto"

Władysław Bartoszewski

figure3

"Wasz czas jest ograniczony, więc nie marnujcie go,żyjąc cudzym życiem.
Nie wpadajcie w pułapkę dogmatów, żyjąc poglądami innych ludzi. Nie pozwólcie, żeby hałas cudzych opinii zagłuszył wasz własny wewnętrzny głos.
I najważniejsze - miejcie odwagę kierować się sercem i umysłem.

Steve Jobs


top